فرم ثبت نام هنرستان صنعتی پسرانه بشردوست

فرم ثبت نام هنرستان صنعتی پسرانه بشردوست

به موارد زیر در حین پر کردن فرم توجه فرمایید:
اعداد حتما به انگلیسی وارد شود
مرورگر حتما باید بروز باشد- ترجیحا از مرورگر گوگل کروم استفاده نمایید